Khi đặt hàng tại link website chính thức công ty phân phối, trong thời gian sử dụng 7-14 ngày nếu hiệu quả không như giới thiệu bạn được quyền trả hàng và nhận tiền đủ 100%.

Hãy liên hệ nhân viên CSKH trước đó và làm việc với họ

(Nguồn: https://suckhoebenvung.com)